Play
Prev
Next

Kunstwerk uitgevoerd door het duo LaSalle, Albert Goederond en Patty Struik voor het Stadshart van Hoogezand-Sappemeer

Schetsontwerp kunstenaarsduo LaSalle

Schetsontwerp van het kunstenaarsduo LaSalle, Albert Goederond en Patty Struik

participatie-educatieproject Kunst op Straat
Startschot participatie-educatieproject Kunst op Straat.
Jeanine de Boer met Albert en Patty
Margriet Diertens begeleidt kinderen in het ontwerpproces
Margriet Diertens begeleidt kinderen in het ontwerpproces
Onthulling winnende banieren gemeentehuis Hoogezand-Sappemeer
Onthulling van de winnende banieren aan het gemeentehuis van Hoogezand-Sappemeer. Foto Patty Struik
Kunstenaarsduo LaSalle bij Edobode Apparatenbouw in Groningen
Kunstenaarsduo LaSalle bij Edobode Apparatenbouw in Groningen

Het kunstwerk wordt omhuld door de winnende banieren van het educatieproject

De onthulling van het kunstwerk

De onthulling van het kunstwerk

In 2005 werden Jeanine de Boer en ik naar aanleiding van onze presentatie geselecteerd als procesbegeleider van het kunstproject Kunst in het Stadshart van Hoogezand-Sappemeer. Aanleiding voor het kunstproject vormde de ontwikkeling van een nieuw Stadshart met winkelgebied en verschillende voorzieningen waarop de percentageregeling werd toegepast. Een intensief en  uitdagend kunstproject waarmee een budget van 150.000 was gemoeid.

Tot onze verantwoordelijkheden behoorden in nauwe samenwerking met de beleidsmedewerker Kunst en Cultuur:

  • Ontwikkeling en formulering van de kunstopdracht
  • Samenstelling van en deelname aan de selectiecommissie:  brede vertegenwoordiging bestaande uit medewerkers van de gemeente, inwoners en een externe adviseur
  • Selectieproces van open inschrijvingsprocedure tot aan het winnende voorlopig ontwerp
  • Artistieke en praktische ontwikkelingsproces: de begeleiding van de kunstenaars van ontwerp tot aan uitvoeringsfase incl. terugkoppeling naar de gemeente
  • Ontwikkeling en uitvoering van de projectplanning incl. budget- en deadlinebewaking
  • Ontwikkeling en uitvoering van het communicatieplan in samenwerking met de communicatieafdeling
  • Organisatie van de onthulling van het kunstwerk
  • Publicatie van het kunstproject
  • Conceptontwikkeling en deels organisatie van het educatieproject als participatie-onderdeel van het kunstproject incl. subsidie- en sponsoring aanvragen en afronding

Educatieproject Kunst op Straat
Leerlingen van alle basisscholen van Hoogezand-Sappemeer maakten binnen het project kennis met de ontwikkelingen en processen die gepaard gaan met de realisatie van het toekomstige kunstwerk in de openbare ruimte van het Stadshart. In hun project stond niet het Stadshart centraal maar hun eigen leefomgeving: het schoolplein. De leerlingen ontwierpen op basis van een speciaal ontwikkeld lespakket en onder professionele begeleiding hun eigen kunstwerk in de openbare ruimte. Uit de verschillende ontwerpen koos de begeleidende kunstenaar en de groepsdocent 3 ontwerpen per school. Deze werden tentoongesteld in het Kielzog. Door een kindervakjury werd het definitieve ontwerp geselecteerd. Het winnende ontwerp van elke school werd op een banier geprint en tijdens een feestelijke happening aan het gemeentehuis gepresenteerd. In een later stadium hingen tijdens de onthulling van het beeld van LaSalle alle ontwerpen aan de vlaggenmasten van elke school!

Voor het lespakket en de uitvoering van het educatieproject met als titel  Kunst op Straat waren verantwoordelijk Jos Boerjan, Margriet Diertens en Alida Everts in opdracht van ’t Kielzog, centrum voor kunst en cultuur.

Voor meer informatie zie:
http://www.hoogezand-sappemeer.nl