Play
Prev
Next

Beeldend kunstenaar Jacomijn Schellevis voor groep 6/7

volksverhaal uit ‘Overijssels Sagenboek’:
In den winter van 1581 haalden soldaten van Sonoy de klokken uit den toren van Giethoorn, beurden ze op sleeën en schoven ze zoo over het ijs voort naar Vollenhoven, waar men ze wilde omsmelten tot scheepskanonnen. Op het Giethoorner meer echter brak het ijs onder dien zwaren last en de klokken verzonken in de peilloze diepte. Visschers en kooikers hebben vaak, als ze te middernacht over het meer voeren, die klokken onder water hooren luiden.

Opening tentoonstelling ‘Jonge Kunst in Geythoorn’

Kulturhus Giethoorn
Foto Tom van Dijk

Leerlingen groep 3 Zuiderbasisschool Giethoorn
Inrichten tentoonstelling in Kulturhus Giethoorn
Inrichten van de tentoonstelling in het Kulturhus in Giethoorn
Gieterse verhalenvertellers door Femmy Woltman
Gieterse verhalenvertellers in de klas (groep 1-2): Femmy Woltman

Sinds 2006 woon ik met mijn gezin aan de dorpsgracht in het zuidelijke deel van Giethoorn. Samen met de directeur van de Zuiderbasisschool heb ik het initiatief genomen een kunstproject te organiseren, waarin het cultureel historisch verleden van Giethoorn centraal staat.

Het kunsteducatie-project is gebaseerd op het idee Verborgen schatten in de grond! van beeldend kunstenaar Jacomijn Schellevis. Samen hebben wij een vertaalslag gemaakt naar het cultuur-historisch verleden van Giethoorn door oude verhalen en overleveringen van het dorp als uitgangspunt te nemen. Als voorbereiding op de kunstcreaties hebben de leerlingen van groep 1 t/m 8 onderzoek verricht, zijn er verhalenvertellers in de klas geweest en hebben ze het Museum ’t Olde Maat Uus bezocht, waar rondleiders enthousiast vertelden over het vroegere dagelijkse leven in Giethoorn.

Het hele creatieve proces is onder begeleiding van Jacomijn met ondersteuning van Annet van der Kamp tot stand gekomen. De leerlingen hebben in kleine groepjes bekende en onbekende Gieterse verhalen ruimtelijk uitgewerkt. Ter afsluiting zijn de kunstwerkjes tentoongesteld in het Kulturhus in Giethoorn.

Meer informatie:
Artikel in de Stentor
Website van Jacomijn Schellevis